Diagnoza

Diagnoza Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Johansen IAS trwa około dwie godziny i składa się z pięciu części:

  1. Wywiadu dotyczącego słuchowego i pozasłuchowego funkcjonowania.
  2. Kontroli poziomu słyszenia każdego ucha oddzielnie na częstotliwościach: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 750Hz, 1000Hz, 1500Hz, 2000Hz, 3000Hz, 4000Hz, 6000Hz, 8000Hz.
  3. Kontroli preferencji ucha na częstotliwościach: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 750Hz, 1000Hz, 1500Hz, 2000Hz, 3000Hz, 4000Hz, 6000Hz, 8000Hz.
  4. Kontroli dominacji ucha przy odbiorze mowy (Test Dychotyczny).
  5. Badania lateralizacji – dominacji ręki, oka, nogi i półkuli mózgowej.

W przypadku dzieci za małych na to badanie lub osób nie współpracujących (upośledzenie, uszkodzenie Centralnego Układu Nerwowego, autyzm) badanie ogranicza się do wywiadu i krótkiej obserwacji.