Dziecięca matematyka

Dziecięca matematyka, to autorski program edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, który powstał na bazie badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces: intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci, kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej do pokonywania trudności, rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych na lekcjach matematyki. Program bazuje na doświadczeniach dziecka, które osoba dorosła pomaga organizować i nazwać. Zajęcia wypełnione są zabawami, ciekawymi grami, zadaniami i eksperymentami, co czyni je przyjaznymi i atrakcyjnymi dla dziecka. Wiele jest też rozmów sprzyjających rozwojowi myślenia dziecięcego. Wyróżnione są następujące kręgi tematyczne: orientacja przestrzenna, kształtowanie umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia w zakresie rozumienia pojęcia liczby naturalnej, rozwijanie umiejętności mierzenia długości, objętości, masy, kształtowanie pojęć geometrycznych, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapisywanie czynności matematycznych, klasyfikowanie, czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dziecku do tworzenia pojęć, rytmy, jako sposób rozwijania umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach, konstruowanie gier hartujących odporność emocjonalną, podnoszących umiejętności rachunkowe i rozwijających zdolność do wysiłku umysłowego. Szczegółowa diagnoza kompetencji matematycznych umożliwia ocenę poziomu dziecięcego myślenia i określenie najbliższej strefy rozwoju w każdym aspekcie. Wieloletnie badania grup eksperymentalnych wykazały bardzo wysoką skuteczność tej koncepcji edukacji matematycznej w rozwijaniu zainteresowania i umiejętności matematycznych dzieci, a także w przezwyciężaniu trudności w uczeniu się matematyki.