Glottodydaktyka

to program opracowany przez prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego, który obejmuje usystematyzowany zestaw ćwiczeń rozwijających świadomość fonologiczną, przygotowujących do czytania poprzez "ślizganie się z litery na literę", jako etapu poprzedzającego płynne, szybkie czytanie ze zrozumieniem.
Według autora  głównym celem nauki czytania nie jest piękne recytowanie tekstów przygotowanych w domu, ale chłonięcie treści zawartej w tekstach, zdobywanie poprzez teksty wiedzy o świecie, radowanie się wraz z bohaterami opowieści bajek i baśni?.

Do tak pojmowanej nauki czytania służą atrakcyjne, starannie wykonane pomoce dydaktyczne:

  • bardzo lubiane przez dzieci klocki LOGO,
  • dywaniki LOGO,
  • rozsypanki wyrazowe,
  • loteryjki,
  • historyjki obrazkowe, zeszyty ćwiczeń i teksty dobrane do zainteresowań dziecka.

Przy pomocy "Słownika ortograficzno-ortofonicznego" dzieci samodzielnie odkrywają i formułują zasady pisowni.
Ćwiczeniom utrwalającym reguły ortograficzne służą specjalnie skonstruowane gry. Dopasowanie rodzaju ćwiczeń do poziomu umiejętności dziecka stwarza mu możliwości pokonywania trudności, osiągania sukcesu i umacniania wiary we własne siły.
Realizowanie zadań edukacyjnych w pogodnej atmosferze "uczenie się w zabawie" zachęca do kontynuacji zdobywania wiedzy.
Zajęcia prowadzone metodą Glottodydaktyki są pomocne w przypadku dzieci, które:
mają trudności z zapamiętaniem kształtu liter,
nie potrafią sprawnie dzielić wyrazów na głoski i scalać słów z głosek (zaburzona analiza i synteza),
czytają głoskując (literując), w zwolnionym tempie, przekształcając wyrazy, zgadując - słabo rozumieją czytany tekst,
piszą niewyraźnie, niestarannie lub popełniają błędy w pisaniu ze słuchu i z pamięci.