Logopedia

zajęcia logopedyczne prowadzimy dla dzieci, u których występują nieprawidłowości wymowy, dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz mówiących niepłynnie.

Zajęcia obejmują:

  • ćwiczenia oddechowe (rozróżnianie fazy wdechu i wydechu, wydłużanie fazy wydechu, dostosowanie długości wydechu do tworzenia wypowiedzi),
  • ćwiczenia motoryki narządów mowy (usprawnianie warg, języka, żuchwy, podniebienia miękkiego, policzków),
  • ćwiczenia słuchowe (różnicowanie bodźców niewerbalnych, wyrabianie uwagi, spostrzegawczości i zdolności słuchowej),
  • ćwiczenia rytmizujące (odtwarzanie rytmu, różnicowanie liczby dźwięków),
  • ćwiczenia świadomego kierowania ruchami narządów mowy,
  • ćwiczenie tempa, akcentu i intonacji wypowiedzi,
  • wyrabianie umiejętności rozumienia i konstruowania zdań i dłuższych wypowiedzi,
  • rozbudowę słownictwa,
  • ćwiczenie poprawnej artykulacji głosek w izolacji, sylabach, wyrazach,
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Cele i metody dostosowujemy do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Według opinii psychologów treści edukacyjne zapamiętywane są szybciej i bardziej trwale, gdy wzbudzają zainteresowanie i wyzwalają emocje. Dlatego też stosujemy takie formy pracy jak zabawy ruchowe i tematyczne, gry, zagadki, rebusy. Tak prowadzone zajęcia stają się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu, a nie nudną koniecznością. Dzieci uczestniczą w nich z radością.