Termin Opóźnienie Neurorozwojowe oznacza występowanie zbioru przetrwałych odruchów pierwotnych powyżej 6 m.ż. (ostatecznie powyżej 12 m.ż.) w połączeniu z brakiem lub niedojrzałością odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół roku. Oznacza to, że Centralny Układ Nerwowy (CUN) funkcjonuje na poziomie dojrzałości motoryki odruchowej (motoryka odruchowa jest pierwszym etapem rozwoju ruchowego, po nim następuje duża motoryka, a potem dopiero mała motoryka). O opóźnieniu można mówić tylko wtedy, gdy nie występuje uszkodzenie CUN (jak na przykład przy Mózgowym Porażeniu Dziecięcym), ani choroba degeneracyjna mózgu (jak na przykład Choroba Alzheimera).

Odruchy pierwotne (reakcje odruchowe, które pojawiają się w życiu płodowym i zanikają - przechodzą pod kontrolę wyższych partii mózgu – w pierwszym roku życia) i posturalne (reakcje odruchowe, które zaczynają dojrzewać w połowie pierwszego roku życia, powinny być w pełni wykształcone po skończeniu przez dziecko trzech i pół roku, i obecne przez całe życie) można oceniać na podstawie ich występowania, braku, przetrwałego występowania, poziomu nasilenia i limitu wiekowego. Wszystkie one są mimowolnymi reakcjami na bodźce, które mają związek z funkcjonowaniem CUN. Wygaszanie odruchów pierwotnych i wykształcenie się odruchów posturalnych jest związane z osiąganiem nowych umiejętności, odmiennych dla każdego odruchu. Przetrwałe występowanie odruchu pierwotnego po czasie, kiedy powinien wygasnąć, lub brak pojawienia się odruchu posturalnego po czasie, kiedy powinien on dojrzeć, zaburza osiąganie tych umiejętności. Jeśli system odruchów nie dojrzeje we właściwym czasie odruchy posturalne pozostają aktywne w ciele i mogą utrudniać rozwój i funkcjonowanie wielu funkcji, takich jak: koordynacja ruchowa, koordynacja ręka-oko, umiejętności percepcyjne, funkcjonowanie wzroku i wiele innych. Frustracja, nadpobudliwość, nadwrażliwość to możliwe późniejsze skutki, gdy dla dziecka trudne jest wykonywanie codziennych zadań na poziomie swoich potencjalnych możliwości, a pozornie jego rozwój wygląda całkowicie normalnie.