Oczywiście niemożliwe jest, żeby jeden czynnik był powodem Opóźnienia Neurorozwojowego. Najczęściej jest to kombinacja czynników, które doprowadziły do przetrwania odruchów niemowlęcych później niż do wieku prawidłowej ich integracji, a to pociągnęło za sobą brak pełnej dojrzałości odruchów posturalnych. Przyjęło się uważać, że czynnikiem wywołującym to zaburzenie jest w 50% dziedziczenie.

Ciąża:

 • nasilenie wymiotów;
 • poważny, długo trwający stres;
 • zagrażające poronienie;
 • poważna infekcja wirusowa do 12 tygodnia ciąży lub pomiędzy 26 a 30 tygodniem;
 • nadciśnienie;
 • niekontrolowana cukrzyca;
 • nadmierne spożywanie alkoholu i przyjmowanie narkotyków;
 • nieprawidłowe przybieranie na wadze płodu;
 • promieniowanie radioaktywne;
 • palenie papierosów;
 • zatrucie ciążowe;
 • traumatyczne przeżycie;
 • toksoplazmoza.

Poród:

 • przedłużający się bądź przyspieszony;
 • pępowina okręcona wokół szyi;
 • przodujące łożysko;
 • kleszczowy lub próżniowy;
 • wcześniejszy (ponad 2 tygodnie przed terminem) lub późniejszy (ponad 10 dni po terminie).


Okres noworodkowy:

 • wady wrodzone;
 • niska waga urodzeniowa (poniżej 2700 g);
 • konieczna reanimacja;
 • konieczne przebywanie w inkubatorze;
 • siny kolor skóry;
 • zniekształcona czaszka;
 • guzy;
 • przedłużająca się żółtaczka;
 • problemy z jedzeniem w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia.

Okres niemowlęcy i wczesne dzieciństwo:

 • infekcja wywołująca bardzo wysoką temperaturę, majaczenie lub drgawki podczas pierwszych osiemnastu miesięcy życia;
 • trudności z nauczeniem się ubierania, zapinania guzików, wiązania sznurowadeł;
 • nieprawidłowa reakcja po szczepieniu;
 • ssanie palca dłużej niż do końca piątego roku życia;
 • opóźnienie w rozwoju mowy;
 • opóźnienie w nauce chodzenia (po osiemnastym miesiącu życia);
 • nocne moczenie łóżka dłużej niż do skończenia piątego roku życia;
 • alergia;
 • częste infekcje dróg oddechowych.