Szkoła dla rodziców:

Na całym świecie rodzice zadają sobie pytania, dlaczego moje dziecko:

  • mnie nie słucha?

  • nie chce się uczyć?

  • nie chce sprzątać po sobie?

  • jest uparte, kłótliwe?

  • jest nieśmiałe, płaczliwe?

  • jest niesamodzielne?

  • jest nadmiernie ruchliwe, agresywne?

  • kłamie, obraża się?

Próbą odpowiedzi na te i podobne problemy jest książka dwóch amerykańskich autorek A. Faber, E. Mazlisch „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”. W oparciu o ten bestseller oraz o książkę T. Gordona „Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami i dziećmi” polska psycholog – J. Sakowska stworzyła „Szkołę dla rodziców i wychowawców” będącą zbiorem scenariuszy do zajęć z dorosłymi chcącymi poprawić swoje kontakty z dziećmi, współmałżonkami, współpracownikami.

Zajęcia mają formę warsztatu. Prowadzone są metodą aktywną, zakładającą czynny udział uczestników w kreowaniu spotkania. Rodzice i wychowawcy dzielą się swoimi doświadczeniami, wracają do wspomnień z własnego dzieciństwa lub odgrywają scenki wcielając się w różne role. W rezultacie zdobywają nową wiedzę o tym, jak stawiać granice, wyrażać silne uczucia, jak zachęcać dziecko do współpracy, skłaniać do samodzielnych, odpowiedzialnych wyborów, jak rozwiązywać konflikty, czy stosować kary i jak formułować pochwały.