Szkolenia dla nauczycieli
Prowadzący: mgr Maria Matuszkiewicz

 

Szkolenie I
Temat: „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – integracja odruchów według Sally Goddard, program opracowany do pracy w grupie”

więcej >>

Szkolenie II
Temat: „Przyczyny specyficznych trudności szkolnych, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń zachowania, część 1 – opóźnienie neurorozwojowe.”

 więcej >>

Szkolenie III
Temat: „Przyczyny specyficznych trudności szkolnych, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń zachowania, część 2 – zaburzenia przetwarzania słuchowego.” 

 

więcej >>

Szkolenie IV
Temat: „Przyczyny specyficznych trudności szkolnych, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń zachowania, część 3 – zaburzenia integracji sensorycznej.”

więcej >>