Szkolenie I
Temat: „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – integracja odruchów według Sally Goddard, program opracowany do pracy w grupie

Liczba godzin: 12 (zegarowych)
Autor programu: dr Sally Goddard, Instytut Neurofizjologi i Psychologii (INPP - The Institute for Neuro-Physiological Psychology) w Chester w Wielkiej Brytanii
Koszty szkolenia:
- indywidualne 320 zł od osoby,
- grupowe (przy jednym płatniku, który zapewnia miejsce przeprowadzenia szkolenia) 1800 zł + koszty materiałów szkoleniowych około 30 zł/os.
Program szkolenia:
1.Podstawy rozwoju motorycznego, znaczenie ruchu dla rozwoju mózgu.
2.Symptomy przetrwałych odruchów, które może dostrzec nauczyciel/rodzic/terapeuta.
3.Czym są odruchy pierwotne i posturalne.
4.Związek przetrwałych odruchów z zaburzeniami mowy, trudnościami szkolnymi oraz zaburzeniami zachowania.
5.Charakterystyka wybranych odruchów i skutki ich przetrwania – ATOS, STOS, TOB.
6.Założenia teoretyczne programu ćwiczeń, wyniki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii.
7.Testy neurorozwojowe (równowaga i koordynacja, odruchy – ATOS, STOS, TOB, wodzenie wzrokiem, percepcja wzrokowa).
8.Program ćwiczeń opracowanych przez Sally Goddard z INPP (24).