Szkolenie II
Temat: „Przyczyny specyficznych trudności szkolnych, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń zachowania, część 1 – opóźnienie neurorozwojowe.”

Liczba godzin: 6 (zegarowych)

Autor programu: mgr Maria Matuszkiewicz

Koszty szkolenia:
- indywidualne 160 zł od osoby,
- grupowe (przy jednym płatniku, który zapewnia miejsce przeprowadzenia szkolenia) 900 zł.

Program szkolenia:
1.Skąd w szkole zdolne lenie?
2.Podstawy rozwoju motorycznego, znaczenie ruchu dla rozwoju mózgu.
3.Symptomy opóźnienia neurorozwojowego, które może dostrzec nauczyciel/rodzic/terapeuta.
4.Wpływ opóźnienia neurorozwojowego na globalne funkcjonowanie dziecka.
5.Zaburzenia, które mogą odnieść korzyści przy terapii neurorozwojowej.
6.Opóźnienie neurorozwojowe, odruchy pierwotne i posturalne.
7.Charakterystyka odruchów i skutki ich przetrwania: ATOS, TOB, STOS, Moro, Odruch Galanta, Odruch chwytny dłoni, Odruch poszukiwania piersi, Odruch ssania, Odruch Babińskiego, Odruch chwytny stóp, Odruch Landau, Odruch stopniowego obrotu tułowia, Odruch amfibii, Wzrokowy odruch prostowania głowy, Błędnikowy odruch prostowania głowy.
8.Rodzaje terapii neurorozwojowych.
9.Jak mogę pomóc sobie, aby skuteczniej nauczać, a dzieciom, by skuteczniej się uczyły.