Szkolenie III
Temat: „Przyczyny specyficznych trudności szkolnych, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń zachowania, część 2 – zaburzenia przetwarzania słuchowego.”

Liczba godzin: 6 (zegarowych)

Autor programu: mgr Maria Matuszkiewicz

Koszty szkolenia:
- indywidualne 160 zł od osoby,
- grupowe (przy jednym płatniku, który zapewnia miejsce przeprowadzenia szkolenia) 900 zł.

Program szkolenia:
1.Dlaczego dzieci nie słuchają, chociaż słyszą?
2.Podstawy rozwoju słuchu, wpływ czynników zewnętrznych na ten proces.
3.Jak zauważyć dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w klasie.
4.Percepcja słuchowa.
5.Pamięć słuchowa.
6.Wpływ zaburzenia przetwarzania słuchowego na naukę języków (ojczystego i obcych).
7.Związek zaburzeń przetwarzania słuchowego z trudnościami szkolnymi oraz zaburzeniami zachowania i rozwojowymi.
8.Rodzaje terapii słuchowej na świecie i w Polsce.
9.Jak mogę wspomóc klasę w efektywnym słuchaniu.
10.Jak pracować z dzieckiem ze znacznymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.