Szkolenie IV
Temat: „Przyczyny specyficznych trudności szkolnych, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń zachowania, część 3 – zaburzenia integracji sensorycznej.”


Liczba godzin: 6 (zegarowych)

Autor programu: mgr Maria Matuszkiewicz

Koszty szkolenia:
- indywidualne 160 zł od osoby,
- grupowe (przy jednym płatniku, który zapewnia miejsce przeprowadzenia szkolenia) 900 zł.

Program szkolenia:
1.Dlaczego niektóre dzieci są inne?
2.Neurologiczne podstawy rozwoju procesów przetwarzania zmysłowego.
3.Zaburzenia integracji sensorycznej – przegląd.
4.Nadwrażliwości i podwrażliwości – o co w tym chodzi?
5.Zaburzenia integracji sensorycznej jako przyczyna nadpobudliwości.
6.Zaburzenia integracji sensorycznej jako przyczyna trudności grafomotorycznych.
7.Zaburzenia integracji sensorycznej jako przyczyna zaburzeń zachowania.
8.Jak pomóc dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej w klasie.
9.Jak radzić sobie z klasą, w której jest dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej.
10.Ćwiczenia i zabawy grupowe wspomagające dojrzewanie procesów przetwarzania zmysłowego.