Trening Słuchu Johansen IAS

Okazuje się, że słuchanie i słyszenie, to dwie różne umiejętności.
Nie każdy, kto dobrze słyszy dźwięki (czyli słyszy na poziomie 20dB),
jest zdolny do prawidłowego słuchania i czerpania informacji z tego,
co usłyszał. Dojrzewanie umiejętności słuchania może być wzmacniane
poprzez dodatkową stymulację
, która ma za zadanie wpływać
na dojrzewanie i zmiany w układzie słuchowym, dzięki plastyczności
neuronalnej (możliwości zmian organizacji dróg nerwowych w mózgu dzięki
określonym bodźcom). Im młodszy mózg, tym większa jest jego
plastyczność. Najnowsze badania naukowe wskazują jednak, że wiek to
tylko jeden z czynników neuroplastyczności. Zmiany mogą zachodzić do
późnego wieku, jeśli stymulacja jest odpowiednio silna tzn. ma
odpowiednią:

 • częstotliwość,
 • czas trwania,
 • intensywność,
 • motywację.

Różne terapie słuchu (Sound Therapy) na świecie to programy oparte na mowie i muzyce, które są specjalnie wybrane i skomponowane, w celu lepszego rozumienia szczegółów, które słyszymy. Badania wykazały, że słyszenie muzyki i rozumienie mowy mają wiele wspólnego. Wykazano, że lepszy słuch i radość ze słyszenia mają bardzo pozytywny wpływ na uwagę, nawiązywanie kontaktów i naukę. Programy treningu słuchowego proponują dodatkowo ćwiczenia słuchowe. Wykazano, że słuchanie ich wpływa na poprawę przetwarzania słuchowego, a dzięki temu na takie umiejętności jak :

 • uwaga i koncentracja,
 • rozumienie mowy,
 • artykulacja,
 • komunikacja,
 • przetwarzanie fonologiczne,
 • nauka języków obcych,
 • samoocena.

Na świecie funkcjonuje wiele terapii słuchu, które dzielą się na dwa rodzaje:
treningi prowadzone w wyposażonych gabinetach oraz treningi domowe.

W Polsce do tej pory sprowadzono dwa z nich: gabinetowy trening Tomatisa oraz domowy Johansena.

Ciekawe jest to, że wszystkie rodzaje terapii słuchu potrzebują podobnego czasu, by przynieść pozytywne rezultaty (nawet na efekty programów, które trwają krócej, trzeba poczekać przez podobny okres czasu).
Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (Johansen Individualisierte Auditive Stimulation - Johansen IAS) jest stosowanym w szesnastu krajach na świecie programem domowym, którego program terapii opiera się na indywidualnie przygotowanych płytach CD, które pacjent słucha po 10 minut przez sześć dni w tygodniu przez okres od sześciu do osiemnastu miesięcy (u dzieci najczęściej jest to okres od dziewięciu do dwunastu, a u dorosłych dłuższy). Opracowane przez dra Kjelda Johansena płyty CD zawierają specjalnie skomponowaną (w taki sposób, by obejmowała swoim zakresem różne częstotliwości dźwięków potrzebne do stymulacji słuchu) i wykonywaną na syntetyzatorze muzykę. Postępy są kontrolowane co cztery do dziesięciu tygodni (w zależności od wieku pacjenta), a w zależności od nich są podejmowane decyzje o przejściu na następny etap terapii w formie kolejnej płyty CD. Ideą tak prowadzonej terapii słuchu jest powolna, długotrwała stymulacja, która przynosi stopniową poprawę słyszenia i słuchania.