Ćwiczenia integrujące odruchy pierwotne

grupowy program ćwiczeń integrujących opracowany przez Sally Goddard z The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP) w Wielkiej Brytanii jest programem przeznaczonym do integracji odruchów pierwotnych i wykształcenia odruchów posturalnych. Zawiera on 24 ćwiczenia fizyczne oparte na naturalnych ruchach dziecka, które następują po sobie w pierwszym roku życia. Ćwiczący wykonuje jednorazowo 4 ćwiczenia, co zajmuje średnio około 10 ? 15 minut i powinno być wykonywane raz lub dwa razy dziennie. Tempo realizacji programu integrującego dostosowane jest do możliwości ćwiczącego. Dopiero, gdy ćwiczący potrafi wykonywać dane ćwiczenie bardzo wolno, prawidłowo i z łatwością, można wprowadzić bardziej skomplikowane ruchy (skomplikowane w sensie rozwojowym, bo nie dla wszystkich dzieci te same ćwiczenia są tak samo trudne). Zwykle pierwsze efekty widać już po około pół roku systematycznych ćwiczeń, ale bywa, że wcześniej. Z badań INPP wynika, że dzieci, które w ciągu roku wykonywały kolejne ćwiczenia programu, osiągały wzrost umiejętności czytania i pisania aż o 23 miesiące.

Program ten jest wyjątkowo korzystny dla pacjentów z różnymi rodzajami trudności, jak:
dysleksja, dysgrafia,
dysortografia,
dyspraksja,
zaburzenia koncentracji (z ADD włącznie),
zaburzenia koordynacji,
zachowania infantylne,
nadpobudliwość (z ADHD włącznie),
dysfunkcje ruchowe i percepcyjne, lęki i fobie,
obniżona sprawność percepcji wzrokowej i słuchowej,
opóźniony rozwój mowy,
niepłynność mowy.

Program opracowany przez INPP jest jedynym kompleksowym programem, który dzieci mogą wykonywać samodzielnie w domu (co jakiś czas musi być jedynie kontrolowana jakość wykonywania ćwiczeń oraz postępy, aby można było podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu). Pozwala on zintegrować odruchy, co stanowi bazę dla nabywania kolejnych umiejętności. Systematycznie ćwicząc odnoszą sukcesy dzieci, które do tej pory, mimo stosowania tradycyjnych metod terapii, odnosiły same porażki. Jest to metoda nieinwazyjna, całkowicie bezpieczna i przynosząca znaczne efekty, nawet u rodziców, którzy ćwiczą wraz ze swoimi dziećmi.